Ανάκτηση δεδομένων από κινητό

Για έρευνα σε αρχεία κινητού τηλεφώνου παρέχονται οι εξής υπηρεσίες :

mobile-recovery

  • Εύρεση σβησμένων SMS.
  • Ανάλυση ιστορικού κλήσεων.
  • Εύρεση επαφών.
  • Εύρεση διαγραμμένων αρχείων.
  • Εύρεση κρυμμένων φωτογραφιών και βίντεο.
  • Ανάκτηση δεδομένων από κινητό τηλέφωνο (smartphones).

Στις μέρες μας είναι επιτακτική η ανάγκη για ηλεκτρονική έρευνα καθώς όλοι μας χρησιμοποιούμε κινητά τηλέφωνα, αφήνοντας πολλές φορές σε αυτά στοιχεία και ίχνη της καθημερινότητας μας.

Έτσι λοιπόν ερευνώντας σε βάθος και αναλύοντας τα περιεχόμενα ενός κινητού τηλεφώνου, ακόμα και όταν αυτά έχουν διαγραφεί, μπορούμε να συλλέξουμε χρήσιμες πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν στην επίλυση της υπόθεσης.