Ντετεκτιβ Θεσσαλονικη

ντετεκτιβ θεσσσαλονίκη

ντετεκτιβ Θεσσαλονίκη

Ντετεκτιβ Θεσσαλονικη:

Το γραφείο ιδιωτικών ερευνών Absolute Professional Detectives του Πήτερ Καμενάκη δραστηριοποιείται με αυστηρή εχεμύθεια στη Θεσσαλονικη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Το γραφείο πλαισιώνεται από άριστα εκπαιδευμένους επαγγελματίες, με υψηλή τεχνολογική κατάρτιση και σύγχρονες μεθόδους συλλογής πληροφοριών.

Δείτε τις υπηρεσίες μας ή  επικοινωνήστε μαζί μας…