Ντετεκτιβ Καβαλα

Ντετεκτιβ Καβαλα

Ντετεκτιβ Καβαλα

Ντεντεκτιβ Καβαλα

 

Το γραφείο ιδιωτικών ερευνών Absolute Professional Detectives του Πήτερ Καμενάκη δραστηριοποιείται με αυστηρή εχεμύθεια στην Καβαλα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Το γραφείο πλαισιώνεται από άριστα εκπαιδευμένους επαγγελματίες, με υψηλή τεχνολογική κατάρτιση και σύγχρονες μεθόδους συλλογής πληροφοριών.

Δείτε τις υπηρεσίες μας ή  επικοινωνήστε μαζί μας…

περισσότερα για την περιοχή της Καβάλας