Ντετεκτιβ Χανια

Ντετεκτιβ Χανια

Ντετεκτιβ Χανια

Ντετεκτιβ Χανια:

Το γραφείο ιδιωτικών ερευνών Absolute Professional Detectives του Πήτερ Καμενάκη δραστηριοποιείται με αυστηρή εχεμύθεια στα Χανιά αλλά και σε όλη την Κρήτη.

Το γραφείο πλαισιώνεται από άριστα εκπαιδευμένους επαγγελματίες, με υψηλή τεχνολογική κατάρτιση και σύγχρονες μεθόδους συλλογής πληροφοριών.

Δείτε τις υπηρεσίες μας ή  επικοινωνήστε μαζί μας…