Ένορκες καταθέσεις

Καταθέτουμε στο δικαστήριο όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις έρευνες στην υπόθεση σας, έχοντας μας έτσι στο πλευρό σας ακόμα και μετά το πέρας των ερευνών.