Ένορκες καταθέσεις

Έρευνα για κληρονομικές υποθέσεις

Καταθέτουμε στο δικαστήριο με ένορκες καταθέσεις όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις έρευνες στην υπόθεση σας, έχοντας μας έτσι στο πλευρό σας ακόμα και μετά το πέρας των ερευνών.