ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ • ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ • ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Εντοπισμός κινητού τηλεφώνου

Εντοπισμός κινητού τηλεφώνου. Ο όρος υπηρεσίες εντοπισμού (Location Services, LCS), αναφέρεται σε όλες εκείνες τις υπηρεσίες οι οποίες κάνουν χρήση της γνώσης της ακριβούς θέσης μιας κινητής μονάδας (Κ.Μ.). Υπηρεσίες εντοπισμού δύναται να χρησιμοποιηθούν από διαχειριστές δικτύων και από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, σε συνεργασία με τις (αρχές) και εφόσον συντρέχουν εγκληματικοί λόγοι, όπως εξαφάνιση, κακοποίηση, παραπλάνηση, αρπαγή ανηλίκων δια της βίας, κ.α.