βιομηχανική-αντικατασκοπεία

Ιδιωτικές έρευνες

Η Βιομηχανική Αντικατασκοπεία (Βιομηχανική Κατασκοπεία) είναι μία μορφή μυστικής συλλογής πληροφοριών, πραγματοποιούμενη από μεμονωμένες προσωπικότητες ή από ομάδα ατόμων. Αποτελεί αδικοπραξία και συνεπάγεται υποχρέωση αποζημίωσης από πλευράς των παραγόντων που υπέκλεψαν ή κατασκόπευσαν. Είναι δημιούργημα των τελευταίων χρόνων και αποβλέπει στην παρακολούθηση αντίπαλων βιομηχανιών. Πιο συγκεκριμένα αποτελεί προσβολή απόλυτου δικαιώματος κυριότητας καθώς η κατασκοπεία γίνεται εις βάρος της επιχείρησης/εταιρίας ή βιομηχανίας με σκοπό να υποκλέψει ή αντιγράψει τα αυθεντικά σχέδια της. Ειδικοί μισθωμένοι πράκτορες παρακολουθούν τις δραστηριότητες συναφών βιομηχανιών και συγκεντρώνουν στοιχεία σχετικά με τις μεθόδους της παραγωγής, την κατασκευή νέου τύπου προϊόντων κ.λ.π. Ο βαθμός εξέλιξής της είναι τόσο μεγάλος που κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι εφάμιλλη της στρατιωτικής κατασκοπείας παγκοσμίως όσον αφορά τα μέσα και τους πόρους που χρησιμοποιούνται.

Πιστεύετε ότι κάποια σημαντικά ζητήματα εσωτερικών υποθέσεων της επιχείρησης σας, όπως απόρρητα δεδομένα στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης, ή σημαντικά έγγραφα με απόρρητες πληροφορίες είναι πάντα ασφαλής και απροσπέλαστα; Μήπως οι ανταγωνιστές σας ξαφνικά πρόλαβαν τις κινήσεις σας παρουσιάζοντας στην αγορά το προϊόν ή την προσφορά που είχατε εσείς σχεδιάσει και πως αυτό μπορεί να μην είναι απλά μια σύμπτωση;

Βεβαίως και υπάρχουν συμπτώσεις, αλλά μήπως θα έπρεπε να σκεφτείτε ότι ίσως τελικά και να είναι μια προμελετημένη βιομηχανική κατασκοπία εναντίων σας;

Πάντοτε σε μια εταιρεία ελλοχεύει ο κίνδυνος της Βιομηχανική Αντικατασκοπεία και να προσβληθεί από βιομηχανικούς κατασκόπους τους οποίους συνήθως στέλνουν ανταγωνίστριες εταιρίες, πελάτες τους ή ακόμα και συναγωνιστές τους.

Πολύ επικίνδυνα ακόμα, είναι τα άτομα που έχουν απολυθεί από κάποια εταιρεία αφού μπορεί να χρησιμοποιήσουν στοιχεία και πληροφορίες αυτής και να τις παρουσιάσουν στον ανταγωνιστή εργοδότη με σκοπό την πρόσληψη τους.

Στην Absolut Professional Detectives λειτουργεί ειδικό τμήμα, με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και μηχανήματα τελευταίας γενιάς, όπου μπορεί να προστατέψει άμεσα και αποτελεσματικά την επιχείρηση σας από την βιομηχανική κατασκοπία.