Μοιχεία: σας απατά ο σύντροφος σας;

Αν υποψιάζεστε πως ο/η σύντροφος σας, σας απατά, αναλαμβάνουμε τη διερεύνηση της υπόθεσης με εχεμύθεια, διακριτικούς και λεπτούς χειρισμούς και περισυλλέγουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και τις αποδείξεις που τελικά θα μας αποδείξουν εάν συμβαίνει ή όχι κάτι τέτοιο.

Η διερεύνηση προσαρμόζεται πάντα στις απαιτήσεις του πελάτη καθώς η κάθε υπόθεση έχει τις ιδιαιτερότητες της και απαιτεί τους ανάλογους χειρισμούς.