Προγαμιαία έρευνα για παρελθόν του συντρόφου σας

Η προγαμιαία έρευνα έχει να κάνει με το παρελθόν του συντρόφου σας. Οι περιπτώσεις προγαμιαίας έρευνας στην πλειοψηφία τους αφορούν το οικονομικό προφίλ του συντρόφου, τον έλεγχο της οικογενειακής του κατάστασης (διγαμία), προηγούμενους γάμους, την ύπαρξη τέκνων, ποινικά αδικήματα που ίσως έχει και γενικότερα την αξιοπιστία του.

Στο γραφείο μας έχοντας άριστες γνώσεις στον τομέα αυτό και μέσα από διεξοδικές έρευνες συλλέγουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το προφίλ του συντρόφου σας και σας ενημερώνουμε ανάλογα, ούτως ώστε να μην έχετε την παραμικρή αμφιβολία.