Προστασία και αποτροπή ανηλίκων από ναρκωτικά

Τα ναρκωτικά αποτελούσαν και αποτελούν μάστιγα στην κοινωνία μας και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους.

Τα αίτια που ωθούν τους νέους σε αυτά είναι ποικίλα και φυσικά έχουν σχέση με την προσωπικότητα του κάθε ενός.

Όλα τα ναρκωτικά είναι επικίνδυνα γιατί έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο σώμα και στη ψυχή. Κατά συνέπεια, κάθε χρήση, ακόμη και για δοκιμή είναι επικίνδυνη για την υγεία αλλά και να εξαρτηθείς από αυτά. Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους στη χρήση των ναρκωτικών είναι η μετάδοση του ιού HIV (Aids) και άλλων λοιμωδών νοσημάτων, όπως οι ηπατίτιδες C & Β.

Η αποτροπή των νέων από τα ναρκωτικά πρέπει να είναι στόχος του κάθε γονέα και σε αυτό μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά το γραφείο μας.

Με λεπτούς χειρισμούς και διακριτικότητα ερευνούμε την υπόθεση σας σε βάθος και σας ενημερώνουμε ανάλογα με το αποτέλεσμα έτσι ώστε αν έχει σχέση το παιδί σας με ναρκωτικά, να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα αλλά και τη βοήθεια ειδικών ανθρώπων.