Έρευνα για Ναυτιλιακές υποθέσεις

Στις ναυτιλιακές υποθέσεις ερευνούμε ότι έχει σχέση με τη ναυτιλία, όπως μεταφορά λαθραίων εμπορευμάτων, παράνομες δραστηριότητες, προσωπικούς τραυματισμούς εν πλω, ζημιές και δολιοφθορές σε πλοία και σκάφη, εξαπατήσεις από ταξιδιωτικούς πράκτορες,  εργατικά ατυχήματα, έλεγχος της καταλληλότητας του εξοπλισμού ενός πλοίου, τις συνθήκες ενός ατυχήματος κ.α.

Σε συνεργασία με έμπειρους ανθρώπους και νομικούς στις ναυτιλιακές έρευνες μπορούμε να φέρουμε εις πέρας κάθε υπόθεση ανεξαρτήτως πολυπλοκότητας.